20220326141712

Боја на база на вода

Ние ги земаме интегритетот и победата-победата како принцип на работа и го третираме секој бизнис со строга контрола и грижа.
  • Хидроксипропил метил целулоза (HPMC) се користи за боја на база на вода

    Хидроксипропил метил целулоза (HPMC) се користи за боја на база на вода

    На бојата/облогата на база на вода им се дава приоритет со колофонија, или масло или емулзија, додајте соодветни асистенти, со органски растворувач или вода сочинуваат и стануваат леплива течност.Бојата или облогите на база на вода со добри перформанси имаат и одлични работни перформанси, добра покривна моќ, силна адхезија на филмот, добро задржување на водата и други карактеристики;Целулозниот етер е најсоодветната суровина за обезбедување на овие својства.