20220326141712

Третман на вода

Ние ги земаме интегритетот и победата-победата како принцип на работа и го третираме секој бизнис со строга контрола и грижа.
 • Активиран јаглерод кој се користи за третман на вода

  Активиран јаглерод кој се користи за третман на вода

  Технологија
  Овие серии на активен јаглен се направени од јаглен.
  Тe процесите на активен јаглен се постигнуваат со користење на една комбинација од следниве чекори:
  1.) Карбонизација: Материјалот со содржина на јаглерод се пиролизира на температури во опсег од 600-900℃, во отсуство на кислород (обично во инертна атмосфера со гасови како аргон или азот).
  2.) Активирање/ Оксидација: Суровината или карбонизираниот материјал е изложен на оксидирачки атмосфери (јаглерод моноксид, кислород или пареа) на температури над 250℃, обично во температурен опсег од 600–1200 ℃.