20220326141712

Градежна хемиска индустрија

Ние ги земаме интегритетот и победата-победата како принцип на работа и го третираме секој бизнис со строга контрола и грижа.