20220326141712

Прехранбена индустрија

Ние ги земаме интегритетот и победата-победата како принцип на работа и го третираме секој бизнис со строга контрола и грижа.
 • Активиран јаглерод се користи за прехранбената индустрија

  Активиран јаглерод се користи за прехранбената индустрија

  Технологија
  Овие серии на активен јаглен во прав и грануларна форма се направени од струготини и овошјеоревшколка, активирана преку физички и хемиски методи, при процесот на дробење, по обработката.

  Карактеристики
  Овие серии на активен јаглен со развиен мезопорусструктура, високо брзо филтрирање, голем волумен на адсорпција, кратко време на филтрирање, добро хидрофобно својство итн.